Zakon razmišljanja

with Нема коментара

uspeh

Misterija je samo drugo ime za neznanje. Sve stvari su misteriozne kada ih ne razumemo. Ali kada ih shvatimo, više nisu misteriozne. Napredak osobe u velikoj meri je određen ako vladate nad sopstvenim mentalnim stanjem, jer je um vladajuća sila u životu. Sve počinje u umu. Ne treba da brinete o promeni onoga što je oko vas. Sve u vašem životu će početi da se menja kada preuzmete moć nad svojim umom.
Naučnici su dokazali da naše misli putuju 930.000 puta brže od našeg glasa. Nijedna druga sila na svetu nije brža i jača od snage misli. Misli koje mislite proizvode događaje u vašem životu. Vaše telo je skup magnetske energije. Naše akcije daju reakcije, da bismo promenili reakciju – moramo da promenimo akciju. Misli koje stalno mislite određuju ono što će se dogoditi u vašem životu.

Birajte šta će te misliti ili na šta će te se fokusirati u životu. Ako niste zadovoljni onda promenite fokus.

 

Leave a Reply