Stres
with Нема коментара

Stres je neizbežna posledica života. Do određene granice, koja je individualna, stres doprinosi boljem prilagođavanju pojedinca zahtevima svakodnevnog života i rada. Međutim, kada se ta granica pređe, a često je danas tako, stres postaje štetan i prouzrokuje mnogobrojne psihosomatske bolesti. … Read More

U zdravom telu je i zdrav duh
with Нема коментара

(tekst pripada grupaciji -uslov za život -(čist vazduh, sunce,odmor i rekreacija)   U zdravom telu je zdrav duh a ja bih rekao da je još i sa zdravijim duhom zdravije telo. Mnogi obraćaju pažnju na svoje telo dok manje njih … Read More