Misli i svest

with Нема коментара

Često čujemo rečenice koje narod voli kao “kakve su ti misli, takav ti je život” ili “šta govoriš danas, sutra će postati tvoja stvarnost” i još puno sličnih…

Spistimo li se malo dublje u analizu misli shvatićemo da su se mnogi u istoriji bavili izučavanjem ljudskih misli. Svi se slažu oko istih stvari.

Misli postaju reči, reči postaju dela, dela postaju navike, navike stvaraju karaktrer i stavove koji određuju i kreira naš život. Zaključak je da sve potiče iz misli.

misli

Hajde to isto da analiziramo kroz fizičke zakone prirode i nauku.

Misao stvara talas, talas je energija koja stvara vibraciju ili zvuk, to stvara oblik ili formu tako što menja elektro i magnetno polje atoma Ako promenimo elektro i magnetno polje atoma menja se i sam atom ili sam oblik. Zaključak je da misli menjaju i oblikuju materiju.

Misli u spoju sa pozitivnim i negativnim emocijama (Ljubav i strah) stvaraju verovanje koje po ovim gore zakonima oblikuju naš život, zdravlje, ćelije, kvalitet života pa i okolinu.

“Mislima utičemo na sebe pa i na okolinu a isto tako i okolina utiče na nas.”

Skup svih misli, verovanja, karaktera i ličnih osobina ljudi neke okoline čine kolektivnu svest naroda te okoline.

Definicija :
Kolektivna svest je svest koju čini sistem zajedničkih uverenja, stavova, pogleda na svet, i vrednosti ljudi u jednom društvu, koji pojedinci zatiču u određenoj kulturnoj i socijalnoj zajednici i koji određuju njihov način razmišljanja i delanja. Pojam ima ključnu ulogu u objašnjenju mnogih društvenih pojava i socijalnog ponašanja ljudi, jer kolektivna svest oblikuje svest pojedinih pripadnika društvne zajednice. 

Ponekad se pitamo kako je teško da se odlepimo iz okoline i da razmišljamo savremeno o nekim stvarima koje su u nekom delu sveta normalne. To je upravo zbog kolektivne svesti koja utiče na nas. Nažalost je kod nas u Srbiji jako niska po pitanju zdravlja i preventive ili nekim drugim stvarima. Više će mo naići na kritike i osude nego na prave podrške kod ličnih želja da stvarno promenimo nešto na bolje, najviše kod sebe.

Međutim ova spoznaja je jako dobra jer nam daje pravac i smer odakle da počnemo promene na bolje… )))
Od sebe, a ne kako bi mnogi voleli da promene sve oko sebe bez da se sami mejaju. Prirodni zakoni jednostavno to ne dozvoljavaju.

3

Na kolektivnu svest kako smo zaključili utičemo mi sami pa mogu uticati i drugi. Vekovima su drugi uticali na kolektivnu svest nekih naroda a u današnje vreme to sve više i više rade nekako na načine da zaobilaze svest ljudi. To nam može biti jedan od najgorih neprijatelja nevidljivog za ljudska čula. Manimulacije i laži velikih vladara sveta su stvorile nazovimo to intelektualni mrak i za čak visoko obrazovane ljude. Falsifikovana istorija je jedno od najmoćnijih oružja današnjih vladara sveta jer stvara potpuno pogrešnu političku, zdravstvenu, socološku i slične slike čak i kod veoma obrazovanih ljudi. To je direktan uticaj na misli i svest.

Ako neko kontroliše vaše misli i uverenja on kontroliše i vas. Neko je rekao da je lakše razbiti atom nego neko pogrešno uverenje ili predrasudu, a to je kako zaključujemo iz svega ovoga potpuno tačno.

Ovaj intelektualni mrak je pažljivo stvaran vekovima i danas se samo održava. Dominacija tih ljudi je do danas dovela čitave kontinente u haos. A to je upravo ambijent koji je ovim trgovcima svim i svačim a najviše ljudskim umovima, upravo najviše odgovarao. Zato je politika izazivanja ratova, masovne nesreće, stvaranje haosa u zdravstvu, školstvu i izazivanje svakakvih nereda (danas je to terorizam) postala politička veština koju su ovi vešti manipulatori sa novcem razvijali ne bi li održavali i uvećavali svoj finansijski fond i svoju poslovnu dominaciju.
To je koštalo najviše naroda zdravlja, kvalitetnog života i otvorene svesti. To je mnogima sada nevidljivi neprijatelj prekriven ispod sopstvnih uverenja i predrasuda. Vremenom su zaobilazili naša čula pa su tako stvorili dodatne neprijatelje koji nisu vidljvi za ljudsko oko i ostala čula. To dodatno otežava stvar.

Misli su izuzetno jake i ne treba ih zanemarivati. Današnji čovek ima preko 70% negativnih misli u toku dana a trebalo bi da je druugačije. Stalno nas hrane strahom, mržnjom i ostalnim stvarima po medijima,štampi itd., umesto da je drugačije.

O mislima je jako lepo pisala i pravila filmove Lujza Hej. Čak je i napavila šablon kako se negaativne misli manifestuju na neki određen organ. Sve to ima veze jednno sa drugim ali ne treba se oslanjati samo na misli.

Popravite sve što se može popraviti u vašem životu što se tiče misli, uslova za život i drugih stvari pa će te videti novu sliku svoga života. Čitajte, učite, slušajte, gledajte!

Vi ste ta osoba koja menja vašu okolinu i vaše prijatelje. Mi to dobro znamo jer smo promenili mnogo naših prijatelja, što zdravstveno, što novčano našim programom i stavovima. Prvo smo počeli od sebe. Kada poželite nešto dobro iz našeg programa obično će te naići na otpor vaše okoline jer izlazite iz šablona. Poigrajte se i probajte da čujete mišljenja vaše okoline. Jedino je važno šta vi mislite i neka vam to bude orjentir!

Mi smo primer a i vi budite za primer.

Autor:  Goran Antanasijević

Leave a Reply